1. Üldsätted
2. Isikuandmete kaitse
3. Ostu-müügilepingu sõlmimine
4. Ostja õigused
5. Müüja õigused
6. Ostja kohustused
7. Müüja kohustused
8. Kauba hind
9. Kauba eest tasumise kord ja tähtaeg
10. Kauba kohaletoimetamine
11. Kauba kvaliteedi garantii, tagastamine ja vahetamine
12. Infovahetus
13. Vastutus
14. Müüja kasutatavad turundusvõtted
15. Lõppsätted

DoubleRed.ee Kasutustingimused


1. Üldsätted

1.1. Kasutustingimused (edasi- Tingimused) Ostja ning DOUBLE RED Eesti \"D-Red Estonia OÜ, Kõrtsu tee 2, Liikva küla, Harku vald, Harjumaa, 76921, Eesti\".  (edasi - Müüja) vahel on kohustuslik õigusdokument, millega kehtestatakse Poolte õigused ja kohustused- kaupade ostu-müügi, kaupade tasumise, kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning muud kaupade ostu-müügiga veebipoes DoubleRed.ee seotud sätted.

1.2. Internetipoe DoubleRed.ee kodulehel registreerudes nõustub Ostja käesolevate tingimustega.

1.3. Müüjal on õigus reegleid millal tahes muuta, täiendada, parandada. Ostjaid teavitatakse sellest e-posti teel.

1.4. Internetipoes DoubleRed.ee võivad registreeruda ja kaupa osta eranditult üksnes:

1.4.1. teovõimelised füüsilised isikud, so täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud;

1.4.2. 14–18aastased isikud üksnes vanemate või hooldaja nõusolekul, välja arvatud sellisel juhul, kui nad disponeerivad oma tulusid iseseisvalt;

1.4.3. juriidilised isikud;

1.4.4. kõikide ülalloetletud isikute volitatud esindajad.

1.5. Reeglitega nõustumisel kinnitab Ostja, et tal on vastavalt käesolevate reeglite punktile 1.4. õigus internetipoes DoubleRed.ee registreeruda ja kaupa osta.

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Enne internetipoes DoubleRed.ee ostmist peab Ostja internetipoe kodulehel registreeruma. Registreerimisel peab Ostja sisestama oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja salasõna.

2.2. Kinnitades käesolevad reeglid, nõustub Ostja, et tema märgitud e-posti aadressil saadetakse kauba tellimiseks, selle eest tasumiseks ja kauba kohaletoimetamiseks vajalikud teatised, samuti nõustub ta, et tema e-posti aadressi kasutatakse otseturunduse eesmärgil.

2.3. Lisaks peab Ostja märkima oma isikuandmed (ees- ja perekonnanime, kauba kättetoimetamise aadressi, telefoninumbri), mis on vajalikud kauba tellimiseks, kättetoimetamiseks ja selle eest tasumiseks.

2.4. Müüja tagab, et neid andmeid kasutatakse üksnes kauba ostmise ja otseturunduse eesmärgil.

2.5. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partnerid, kes osutavad kauba kohaletoimetamise või muid Ostja tellimuse korrektse täitmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada üksnes Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.


3. Ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. Ostja ja Müüja vaheline leping arvatakse sõlmituks sellest hetkest, kui Ostja klõpsab ostetava kauba valimise ja ostukorvi koostamise järel käsku OSTA.

3.2. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist on Ostja poolt tellimusesse märgitud kaupade valik, kogus, hind, kohaletoimetamise aeg ja teised tingimused osapooltele kohustuslikud ja saavad käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.

3.3. Kõik ostu-müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse DoubleRed.ee andmebaasis.


4. Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus osta käesolevatest reeglitest juhindudes internetipoes DoubleRed.ee kaupa.

4.2. Ostjal on õigus taganeda DoubleRed.ee-ga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust 14 (neliteist). päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

4.3 Ostjal ei ole õigust kasutada lõikega 4.2 nimetatud taganemisõigust lepingute suhtes, mis on seotud:

4.3.1. teenuste osutamisega, kui teenust on hakatud osutama tarbija nõusolekul enne neljateistkümne päeva pikkuse tähtaja lõppu;

4.3.2. kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida tarnija ei saa mõjutada;

4.3.3. kauba tarnimisega, mis on valmistatud tarbija spetsiifiliste iseärasuste kohaselt või mis on selgesti isikuga seotud või mida kauba laadi tõttu ei saa tagasi saata või mis võib kiiresti rikneda või aeguda;

4.3.4. teistel juhtudel kui Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ei ole õigust kasutada ostu-müügilepingust taganemise õigust

4.4. Ostja võib punktis 4.2 sätestatud Ostja õigust kasutada üksnes siis, kui kaup on rikkumata või selle välimus ei ole oluliselt muutunud, samuti kui seda ei ole kasutatud.

4.5. Ostjal on teised käesolevates reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.


5. Müüja õigused

5.1. Kui Ostja püüab mis tahes viisil kahjustada internetipoe toimimist, andmete turvalisust või rikub muid 6. punktis loetletud Ostja kohustusi, on Müüjal õigus tühistada ostja registreering või muud moodi piirata tema võimalust kasutada internetipoodi DoubleRed.ee.

5.2. Kui Ostja on valinud, et tasub kauba eest selle kättesaamisel sularahas, kuid Ostjaga ei õnnestu 3 (kolme) tööpäeva jooksul ühendust saada, tühistatakse tellimus.

 

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja kohustub soetatud kauba eest maksma ja selle käesolevates reeglites sätestatud korras vastu võtma.

6.2. Juhul kui Ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal ilma mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, on ta kohustatud tasuma kauba kohaletoimetamise kulud.

6.3. Ostja on kohustaud tagama, et tema internetipoodi DoubleRed.ee sisselogimise andmed ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Ostja kohustub sisselogimiseks vajalike andmete kaotamisest viivitamatult teavitama DoubleRed.ee-d. DoubleRed.ee ei vastuta võimaliku kahju eest, mis on tekkinud kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete abil internetipoe kasutamisel kuni DoubleRed.ee-d andmete kaotamisest teavitamise hetkeni ja võimaluseni internetipoe administraatoril muuta Ostja sisselogimise andmeid. Sellisel juhul on DoubleRed.ee-l õigus pidada internetipoes tehtud tegude sooritajaks Ostjat.

6.4. Internetipoe DoubleRed.ee Ostjad kohustuvad kinni pidama käesolevatest reeglitest, muudest internetipoes selgelt äratoodud tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.


7. Müüja kohustused

Müüja kohustub looma internetipoe teenuste kasutamise võimaluse, mille tingimused on sätestatud käesolevates reeglites ja muudes internetipoes DoubleRed.ee sätestatud tingimustes.

7.2. Müüja kohustub Ostja soetatud kauba toimetama märgitud aadressil, lähtudes käesolevates reeglites sätestatud tingimustest.

7.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust talle kuuluvate isikuandmete suhtes.

7.4. Ettenägemata asjaolude tekkimisel, kui Müüja ei saa internetipoes DoubleRed.ee soetatud kaupa ettenägemata asjaolude tõttu kohale toimetada, on Müüjal kohustus pakkuda samaväärset kaupa. Kui Ostja keeldub, kohustub Müüja tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagastama.

7.5. Kui Ostja kasutab reeglite punktis 4.2. sätestatud õigust, on Müüjal reeglite punktis 4.4. sätestatud tingimuse korral kohustus tagastada makstud raha Ostjale.

Kui Müüja on saadetud toote kätte saanud, saadetakse kinnituseks e-kiri, misjärel alustatakse  tellimuse korvamist, milleks võib kuluda kuni 30 päeva.


8. Kauba hind

8.1. Kauba hind on internetipoes DoubleRed.ee ja koostatud tellimuses märgitud eurodes. Müüja on käibemaksukohustuslane. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

8.2. Väljamüügis näidatud jaehinnad (läbikriipsutatud) määravad müüdavate kaupade tarnijad või ametlikud esindajad. Läbikriipsutatud hind kauba juures on tootja soovitatav jaehind.

8.3. Kõik eripakkumiste hinnad on kehtivad kuni kaupa jätkub, või kui ei ole teisiti kirjeldatud.


9. Kauba eest tasumise kord ja tähtaeg

9.1. Ostja tasub soetatud kauba eest ühel järgmistest viisidest:

9.1.1. pangakaardiga maksmiseks DoubleRed.ee veebipoes kasutatakse PayPal-i maksesüsteemi.

9.1.2 sularahas või pangakaardiga on võimalik tasuda kauba eest kauba kohaletoimetamise ajal DPD Kullerile, kui tellimuse summa ei ületa 1000 eurot.

9.1.3 Kui Ostja valib kohaletoimetamise Omniva pakiautomaadi kaudu, toimub tasumine ainult PayPal’i maksesüsteemi kaudu. Kui Ostja valib DPD Kulleri, on võimalus tasuda PayPal’i maksesüsteemi kaudu või kauba kättesaamisel kullerile sularahas või pangakaardiga.

9.2. Kui Ostja tasub kauba eest punktis 9.1.1. nimetatud viisil, kohustub ta maksma kohe. Alles pärast tasumist pannakse kaubasaadetis kokku. 

9.3. Müüja jätab endale õiguse muuta kauba eest tasumise viise, teavitades sellest Ostjat internetipoes.


10. Kauba kohaletoimetamine

10.1. Kauba soetamisel internetipoest DoubleRed.ee saab Ostja valida selle kohaletoimetamise viisi – kauba kohaletoimetamise teenuse.

10.2. Kauba kohaletoimetamise teenus:

10.2.1. Kui Ostja valib kauba kohaletoimetamise teenuse, kohustub ta esitama täpse kohaletoimetamise aadressi.

10.2.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul kui ta ei saa kaupa ise vastu võtta, kauba kohaletoimetamisel on aga aluseks võetud esitatud aadress ja muud Ostja esitatud andmed, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba toimetamise kohta väärale subjektile.

10.2.3. Kauba võib kätte toimetada Müüja ise või tema volitatud esindaja.

10.2.4. Kauba kohaletoimetamistasu arvestatakse vastavalt kohaletoimetamise aadressile, kauba massile ja suurusele.

10.2.5. Kauba kohaletoimetamise tasu DPD kullerteenuse kaudu Eestis on 6 eurot. Kauba kohaletoimetamise tasu Omniva pakiautomaadi kaudu on 4.50 eurot ühele tellimusele.

10.2.6. Müüja jätab endale õiguse muuta kauba kohaletoimetamise maksu.

10.3. Kauba kohaletoimetamise tähtaeg märgitakse kauba kirjelduses. Tähtaeg on eeldatav ning võib muutuda. Kui tellite erineva tarneajaga tooteid, siis kogu tellimus toimetatakse kohale vastavalt sellele tootele, mille tarneaeg on kõige pikem. Müüja kohustub andma endast parima, et soetatud kaup toimetataks kätte võimalikult kiiresti.

10.4. Kauba kättesaamisel kohustub Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kirjutama alla arvele, saatekirjale või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile. Kui Ostja märkab, et kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud, peab teatama sellest Müüjale esimesel võimalusel pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

10.5. Kui Ostja märkab, et kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muud moodi väliselt kahjustatud), kaup on kahjustatud või kauba komplekt ei ole õige, peaks ta selle arvele, saatelehele või muule paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile märkima ning koostama vabas vormis saadetise kahjustatuse akti. Kui Ostja võtab tellitud kauba Omniva pakiautomaadist ja märkab mittevastavust, peab teatama sellest Müüjale esimesel võimalusel pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

 

11. Kauba kvaliteedi garantii, tagastamine ja vahetamine

11.1. Iga müüdava toote omadused on ära toodud selle toote kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, kui internetipoes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei vasta Ostja kasutatava monitori eripära tõttu toote tegelikule suurusele, kujule või värvusele.

11.2. Müüja vastutab kauba nende defektide eest, mis on olemas kauba kohaletoimetamise ajal. Kaubale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud garantiitähtaegu. Kauba tagastamiseks käesolevates reeglites sätestatud juhtudel tuleb Ostjal täita Kaubatagastusleht, esitada see koos arve koopia ning tagastatava kaubaga Müüjale ja informeerida Müüjat tagastamisest reeglite punktis 4.2 sätestatud korras

11.4. Kauba tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:

11.4.1. tagastatav kaup peab olema korralikus tootja originaalpakendis (käesolev punkt ei kohaldu kui tagastatakse ebakvaliteetne toode) / Kauba peab tagastama samas pakendis, milles see kohale toimetati. Pakend peab olema rikkumata, puhas, saatmiseks ettevalmistatud ja pakendatud.;

11.4.2. toode peab olema rikkumata, s.t. sellel ei tohi olla mehhaanilisi või muid kahjustusi;

11.4.3. kaup peab olema kasutamata ja säilitanud oma kaubandusliku välimuse – vigastamata etiketid, rebimata kaitsekiled jm (käesolev punkt ei kohaldu, kui tagastatakse ebakvaliteetne toode);

11.4.4. tagastatav kaup peab moodustama samasuguse komplekti nagu Ostja selle sai;

11.4.5. kauba tagastamisel tuleb esitada selle soetamisdokument, garantiileht/sertifikaat (kui see väljastati) ja täidetud Kaubatagastusleht;

11.4.6. Müüjal on õigus keelduda Ostja tagastatavat kaupa vastu võtmast, kui kaubatagastustingimusi on eiratud;

11.4.7. Ostjal ei ole õigus taganeda ostu-müügilepingust ja kaupa tagastada juhul, kui Ostja on toote ära rikkunud või toote välimus on oluliselt muutunud

11.4.8. Kauba tagastamise tasu DPD kullerteenuse kaudu on 6 eurot, kauba tagastamise tasu Omniva pakiautomaadi kaudu on 4.50 eurot., mis arvestatakse maha tagastamisele kuuluvast rahasummast; Kui Ostja valib raha tagastamise \"DoubleRedi kupongidega\", siis tagastamise tasu puudub.

11.4.9. Kauba tagastamine toimub Müüja poolt sätestatud korras;

11.4.10. kui kaup tagastatakse punktis 4.2 sätestatud õiguse alusel, tasub kauba tagastamiskulud Ostja; Kui Ostja valib raha tagastamise \"DoubleRedi kupongidega\", tal ei ole tagastamise tasu.

11.4.11. tagastatud kauba eest makstakse raha tagasi pangaülekande maksja pangakontole või DoubleRedi kupongidega. Müüja ei vastuta ülekande tegemata jätmise või hilinemise eest, juhul kui Ostja ei anna tagastamiseks vajalikud andmed või tema märgitud andmed on ebakorrektsed.

11.6. Rinnahoidjad, korsetid, ujumisriided, juuste aksessuaarid, kiiresti riknevad tooted, audio- ja videosalvestusseadmed, arvuti tarkvara ja arvutimängud ei kuulu tagastamisele kui Ostja on nende pakendi ära rikkunud.

11.7. Samuti ei kuulu tagastamisele need tooted, mille tagastamise võimalust ei näe ette Eesti Vabariigi õigusaktid.


12. Infovahetus

12.1. Müüja suhtleb Ostjaga registreerimisvormis Ostja märgitud e-posti aadressil, Ostja võib aga kasutada kõiki internetipoe DoubleRed.ee kodulehe sektsioonis KONTAKTID märgitud sidekanaleid.


13. Vastutus

13.1. Ostjal lasub täielik vastutus registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis väärad andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on tal õigus nõuda Ostjalt enda kantud otsese kahju hüvitamist.

13.2. Ostja vastutab täielikult oma tegude eest, mis on tehtud internetipoodi DoubleRed.ee sisseloginult.

13.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete turvalisuse eest. Kui sisselogimisandmeid kasutab kolmas isik, peetakse teda samaks Ostjaks.

13.4. Müüja vabastatakse kõikidel juhtudel igasugusest vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et Ostja ei ole Müüja soovitustele ja oma kohustustele vaatamata tutvunud käesolevate reeglitega, ehkki talle oli selline võimalus antud.

13.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsese kahju.


14. Müüja kasutatavad turundusvõtted

14.1. Müüja võib omal äranägemisel korraldada mitmesugust laadi kampaaniaid, millal tahes muuta nende tingimusi, neid lõpetada.

14.2. Müüja võib Ostjatele anda virtuaalseid rahaühikuid ehk krediiti, millega saab soetatava kauba eest tasuda vaid internetipoes DoubleRed.ee.

14.3. Kui Ostja soetab kauba, mille eest ta on tasunud virtuaalse rahaga ehk krediidiga, ning kasutab käesolevate reeglite punktis 4.2. sätestatud kauba tagastamise õigust, arvutatakse tagastatava kauba eest Ostjale tagasi makstavast summast maha ostmisel kasutatud virtuaalse raha ehk krediidi summa.

14.4. Virtuaalseid rahaühikuid ehk krediiti ei vahetata eurodeks.

14.5. Juhul kui tellitud kaupade väärtus on väiksem kui kupongi väärtus, siis tekkinud vahet ei tagastata.


15. Lõppsätted

15.1. DoubleRed.ee jätab endale õiguse käesolevad tingimused ja teised tingimustega seotud dokumendid tühistada, omal äranägemisel neid täiendada ja muuta informeerides sellest Ostjat internetipoe kodulehel. Tingimuste muutused ja täiendused jõustuvad nende avaldamise päevast, s.t.. sellest päevast alates, mil need sisestatakse internetipoe süsteemi.

15.2. Juhul kui Ostja ei ole nõus tingimuste uue redaktsiooni, osaliste täienduste või muutustega, on Ostjal õigus nendest taganeda, tingimusel, et Ostja kaotab sellega õiguse kasutada internetipoe teenuseid.

15.3. juhul kui Ostja ka pärast käesolevate tingimuste muutmist kasutab internetipoe teenuseid, peetakse Ostjat tingimuste uue redaktsiooni, osaliste muutuste või täiendustega nõustunuks.

15.4. Käesolevate tingimuste koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest.

15.5. Käesolevatest tingimustest tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.

15.6. Kõik käesolevate tingimuste täitmisest kerkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.

15.7. Pooled ei vastuta tingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest, kui nende täitmine on võimatu vääramatu jõu tõttu.DOUBLE RED Eesti
D-Red Estonia OÜ